Uppgradering till arbetsmiljö-revisor, 1 dag


Det är idag vanligt att arbetsmiljö ingår som en del i ett ledningssystem. Det blir på då också naturligt att de interna revisorerna skall omfatta arbetsmiljö. Som intern revisor av arbetsmiljöfrågor är det då väsentligt att förstå viktiga arbetsmiljöbegrepp så att revisionerna kan utföras på ett bra sätt.

Kursen ger dig

Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskap om hur man planerar och genomför en arbetsmiljörevision och viktiga frågeställningar i samband med detta. Dessutom får deltagarna en grundkunskap om väsentliga arbetsmiljöprinciper som man som revisor dels bör känna till, men vilket också ger underlag för att ställa frågor på rätt sätt och till rätt personer vid revisioner.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som idag är interna revisorer men kan också lämpa sig för personer som vill ha en inblick av hur man kan använda sig av interna revisioner i sin organisationer. Utbildningen är inte riktad mot någon specifik bransch, utan är lämplig för för alla branscher och organisationer.

Ur kursens innehåll

  • Grundläggande arbetsmiljöbegrepp
  • Kraven i OHSAS 18001
  • Skillnader och likheter mellan OHSAS 18001 och AFS 2001:1
  • Information om kommande arbetsmiljöstandard ISO 45001
  • Samordning med andra arbetsmiljöaktiviteter
  • Lämpliga frågeställningar vid arbetsmiljörevisioner
  • Planering av arbetsmiljörevisioner
  • Vanligt iakttagelser vid arbetsmiljörevisioner

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i att genomföra revisioner.

Kurstillfällen

 Ort  Datum  Kurskod  
 Göteborg 2016-11-29 F03-161129Inställd
 Stockholm 2016-12-07 F03-161207Inställd

Läs recensioner av kursen på Utbildning.se

Utbildning.se

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.