Uppdateringskurs BAS-P BAS-U

I rollen som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och/eller BAS-P) ställs man ofta inför svåra tolkningsfrågor, t.ex. när det gäller lagstiftning. Eftersom arbetsmiljölagstiftningen ständigt förändras är det i rollen som Byggarbetsmiljösamordnare viktigt att hålla sig uppdaterad med dessa förändringar.

Kursen ger dig

Du får kunskap om vilka förändringar i arbetsmiljölagstiftningen som skett de senaste åren och som är relevanta för BAS-P och BAS-U att känna till. Kursen ger dig också ökad insikt i hur du mer effektivt kan driva arbetsmiljöfrågorna i både projekterings- och utförandeskedet. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som redan gått en grundutbildning till BAS-P och/eller BAS-U men som känner att du behöver repetera och uppdatera dina kunskaper inom området.

Ur kursens innehåll

  • Rollen som BAS-P/U - repetition
  • Ny lagstiftning, exempelvis AFS 2011:10 Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2012:2 Belastningsergonomi och AFS 2013:4 Ställningar
  • Effektiv och säker byggarbetsmiljösamordning
  • Aktuella rättsfall och sanktionsavgifter

Kurstillfällen

 Ort  Datum  Kurskod  
 Göteborg2016-05-26
 F04-160526Inställd

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms)

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.