Grundläggande arbetsmiljöledning enligt OHSAS 18001, 1 dag 


OHSAS 18001:2007 är en standard som hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete. Standarden uppmuntrar också verksamheter att integrera sitt arbetsmiljöarbete i ett ledningssystem som även omfattar kvalitets- och miljöstyrning. På så sätt erhålls ett mer effektivt ledningssystem, vilket också gynnar arbetsmiljöarbetet. Drivkraften i sig att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan vara olika, men i grunden är det sannolikt lönsamt. Detta eftersom effekten av ett arbetsmiljöledningssystem bidrar till en bättre arbetsmiljö, därigenom ökas trivseln och risken för ohälsa minskar. Det pågår nu också ett arbete med att ta fram en ISO standard för arbetsmiljö som heter ISO 45001. Utbildningen kommer därför också ge information om förändringar som denna standard kommer att medföra.


När ISO 45001 slutligen är fastställd, kommer denna utbildning att anpassas och utgå från denna standard istället för OHSAS 18001.

Kursen ger dig

Efter utbildningen skall kursdeltagarna ha kunskap om hur kraven i OHSAS 18001 kan tillämpas i praktiken. Vad som skiljer OHSAS 18001 jämfört med AFS 2001:1(systematisk arbetsmiljöarbete) samt hur man kan integrera OHSAS i befintliga ledningssystem. Dessutom kommer ni att få  information om ISO 45001.

Målgrupp

Arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöansvariga, personer som är ansvariga och delaktiga i att driva och utveckla verksamhetens ledningssystem, interna revisorer och projektledare och motsvarande för införande av OHSAS 18001/ISO 45001.

Ur kursens innehåll

  • Praktisk betydelse av kraven i OHSAS 18001
  • Verktyg för att uppfylla krav i OHSAS 18001
  • Skillnad OHSAS 18001 vs AFS 2001:1
  • Information om kommande arbetsmiljöstandard ISO 45001
  • Process för införande och utveckling av OHSAS 18001
  • Genomgång av vissa grundläggande arbetsmiljöbegrepp
  • Lämplig samverkan i samband med införande och drift av OHSAS 18001

Förkunskapskrav

Grundläggande förståelse av arbetsmiljöbegrepp är en fördel.

Läs recensioner av kursen på Utbildning.se

 
Utbildning.se

Kurstillfällen

 Ort  Datum  Kurskod  
 Göteborg 2017-05-02F07-170502 
 Stockholm 2017-05-11F07-170511 

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.