Miljöledning med affärsnyttan i fokus, 1 dag

Känner du att arbetet med ert miljöledningssystem har gått i stå och behöver inspiration för att göra miljöarbetet till ett viktigare inslag i affärsutvecklingen?  Den här kursen fokuserar på att ge dig nya infallsvinklar och kunskaper om hur du kan utveckla ett mer värdeskapande miljöarbete, som även faller högsta ledningen i smaken. 

Kursen ger dig

Detta är en fördjupningskurs som ger dig kunskap om:

 • Hur man kan använda livscykelperspektiv i bedömningen av miljöaspekter och för att kunna fatta strategiska beslut
 • Hur man lyfter fram miljönyttan i företagets tjänster och produkter så väl internt som externt
 • Hur man kan utveckla arbetet med positiva miljöaspekter och sätta detta i relation till de negativa miljöaspekterna
 • Hur man kan gå från att arbeta med miljö i stödprocesser till att integrera miljöarbetet i kärnprocessen

Målgrupp

Funktioner med erfarenhet av miljöledning som t.ex. ledare, chef, koordinator, samordnare inom miljö.

Ur kursens innehåll

 • Tecken på stagnerat miljöarbete
 • Från stödfunktion till integrering i affärsutveckling
 • Hitta miljönyttan i produkter och tjänster
 • Miljöproblem vs. miljönytta
 • Intressentfokus
 • Affärsdrivande miljömål
 • Employer branding av miljöarbetet

Kurstillfällen

 Ort  Datum  kurskod  
 Göteborg 2016-10-26 G08-161026Inställd

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.