ISO 14001 för kvalitetsansvariga

ISO 9001 och ISO 14001 har många gemensamma krav. Efter förfrågan från flera av våra kunder har vi tagit fram en kort och intensiv kurs för dig som behöver komplettera med de specifika kraven i ISO 14001, utan att behöva repetera alla delar som du redan kan från ISO 9001.

Kursen ger dig

Kunskaper i de specifika kraven som skiljer ISO 14001 från ISO 9001, t.ex. miljömål, miljöaspekter, lagar och andra krav, handlingsberedskap vid olyckor.

Målgrupp

Alla som har kännedom om ISO 9001 men vill komplettera med de specifika kraven som skiljer ISO 14001. Ex kvalitetschefer, samordnare, ansvariga etc.

Ur kursens innehåll

  • Kraven på en miljöpolicy
  • Övergripande och detaljerade mål
  • Miljöaspekter
  • Lagar och andra krav
  • Extern kommunikation
  • Handlingsberedskap vid olyckor
  • Miljöfokus vid ledningens genomgång

Förkunskapskrav

Om du inte har någon kunskap om dagens miljöfrågor/miljöproblem rekommenderar vi att du går vår webbutbildning Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001 innan kursen. Du får då en grundläggande kunskap om miljöfrågor och kan tillgodogöra dig kursen på ett bättre sätt.

Kurstillfällen

 Ort  Datum   Kurskod  
 Göteborg 2016-05-17 G06-160517Inställd

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
.