Internrevision av kvalitets- 
och miljöledningssystem, 3 dagar

 

Kursen ger dig

Kunskap om hur man genomför en intern revision av ett kvalitets- och miljöledningssystem baserat på kraven i nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Genom flera praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare, vet vi att deltagarna kommer att utvecklas snabbt till en nivå som gör att de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, följa upp revisioner samt rapportera revisionsresultatet.

 

Revisionstekniken som kursdeltagarna lär sig kan även användas för att revidera ledningssystem som inte är baserade på kraven i ISO standarderna, till exempel går tekniken utmärkt att tillämpa på leverantörsrevisioner.

Förutom en gedigen kunskap får deltagarna ett erfarenhetsbaserat och innehållsrikt revisionskompendium med sig hem som är väldigt uppskattat.

Våra kursledare har stor erfarenhet av olika revisioner och är även tredjepartsrevisorer, vilket innebär att de har mångårig erfarenhet av hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner.  För att få ut mer av kursen är det viktigt att ni gör de förberedande arbetsuppgifter om ISO 14001 och 9001 som kommer att skickas ut till er ett par veckor innan kursstart.

Om ni vill vara riktigt väl förbereda med goda kunskaper i de båda standarderna rekommenderar vi att ni först går vår/våra grundläggande kurs/er i kvalitets- respektive miljöledning, beroende på om du arbetar med en av standarderna eller båda två.

Ur kursens innehåll

  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Syfte med interna revisioner – granskning eller förbättring?
  • Planering och förberedelse inför revision
  • Genomförande av revision
  • Rapportering av resultat
  • Uppföljning och bedömning av effekten av revisionsresultat
  • Praktiska revisionsövningar
  • Översiktlig genomgång av kraven i nya ISO 9001:2015 och 14001:2015 ur ett revisionsperspektiv

Läs recensioner av kursen på Utbildning.se

Utbildning.se

Kurstillfällen

Ort Datum Kurskod   
 Göteborg 2016-11-08--10 E05-161108
 Stockholm 2016-11-29--01 E05-161129
 Göteborg 2017-02-07--09 E05-170207
 Stockholm 2017-02-14--16 E05-170214
 Jönköping 2017-03-21--23 E05-170321
 Göteborg 2017-04-25--27 E05-170425
 Malmö 2017-05-09--11 E05-170509
 Stockholm 2017-05-30--01 E05-170530

Kursavgift

14.500 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.