Grundläggande miljöutbildning enligt ISO14001

Kursen ger dig förståelse för miljöfrågor av global och lokal karaktär och hur detta berör dig och din verksamhet samt tar upp det viktigaste om ISO 14001, som alla medarbetare behöver känna till för ett framgångsrikt arbete med miljöledningsstandarden.


Målgrupp

Kursen vänder sig till verksamheter som har för avsikt att miljöutbilda sin personal och därmed säkerställa grundläggande kunskaper om miljöfrågor och om ISO 14001. Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

  • Vad alla medarbetare behöver känna till om ISO 14001 – syfte, struktur, mål, handlingsplaner och praktisk tillämpning av standarden.
  • Genomgång av certifieringsprocessen.
  • Grundläggande om miljöproblem och vad man kan göra för att förebygga dem.
  • Hållbar utveckling, resursanvändning och ekologiska fotavtryck.
  • Aktuella miljöhot - orsak och effekt.
  • Miljötrender och grundläggande krav i miljölagstiftningen.


Arbetssätt

Kursen läses individuellt och helt på distans via Internet via Folkuniversitetets kursplattform FUGO. Du läser den i din egen takt och den totala tiden du behöver lägga ned är beräknad till ca 3-4 tim. Från inloggningsdagen har du 30 dagar på dig att slutföra kursen.

Kursmaterial

Allt material finns på webben.

Omfattning

3 - 4 tim

Kursavgift

850 kr (exkl. moms)

Vill du anmäla en hel grupp alt. ett antal personer så kontakta oss för offert. info@askengren.se