Arbetsmiljö för chefer 

och skyddsombud, 1 dag

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må väl och prestera optimalt i vårt arbete. Grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen är centralt för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Du  får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt hur riskutvärdering kan genomföras. Vidare får du en orientering om hur du kan införa och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som skall ta emot en arbetsmiljödelegering och nyutnämnda skyddsombud. Alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet har utbyte av kursen.

Ur kursens innehåll

  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl
  • Arbetsmiljöbegrepp och principer för arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter
  • Skyddsombud
  • Undersökning av arbetsmiljön

Kurstillfällen

Ort  Datum  Kurskod  
 Malmö 2017-02-09 F01-170209
 Stockholm 2017-02-15 F01-170215Fullbokad
 Göteborg 2017-02-28 F01-170228
 Stockholm 2017-03-07 F01-170307
 Göteborg 2017-03-23 F01-170323
 Jönköping 2017-03-29 F01-170329
 Stockholm 2017-04-06 F01-170406
 Göteborg 2017-04-19 F01-170419
 Linköping 2017-04-20 F01-170420
 Malmö 2017-05-02 F01-170502
 Stockholm 2017-05-09 F01-170509
 Jönköping 2017-05-23 F01-170523
 Göteborg 2017-06-01 F01-170601

Läs recensioner av kursen på Utbildning.se

Utbildning.se

Kursavgift

5.200 kr (exkl. moms).

I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Frågor om kursen?

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.